+++ PROMOCJA PRZEDŁUŻONA: 15 lat rabatu jubileuszowego TOPREGAL również w maju: 15% więcej - możliwość zaoszczędzenia nawet 58%! +++

Produkty

Inspekcja regałów

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa magazynowania oraz zagwarantować bezpieczne środowisko pracy dla Państwa i Państwa pracowników, zalecamy przeprowadzenie kontroli półek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Coroczna kontrola Państwa systemów regałowych przez kompetentną osobę jest obowiązkowa i bezwzględnie konieczna w przypadku stosowania przemysłowych systemów regałowych.

Kontrola półek zgodnie z normą DIN EN 15635

Na podstawie niemieckiego rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy (BetrSichv) stojaki jako sprzęt roboczy muszą być regularnie kontrolowane pod kątem oceny ryzyka. Rodzaj kontroli i odstępy czasu między kontrolami są regulowane w DGUV: 108-007 i DIN EN 15635. Zgodnie z tymi przepisami co najmniej co 12 miesięcy kompetentna osoba musi przeprowadzić kontrolę półki. Regał jest sprawdzany pod kątem jego właściwości statycznych, stabilności, uszkodzeń i specyfikacji technicznych. Sprawdzane są np. następujące aspekty:

  • Czy wsporniki półki są pionowe?
  • Czy są pęknięcia w spoinach lub w materiale bazowym?
  • Jaki jest stan i skuteczność bezpieczników?
  • Czy podana jest stabilność jednostek ładunkowych?

Własni, certyfikowani inspektorzy regałów (usługa oferowana tylko w całych Niemczech)

Nasi wewnętrzni inspektorzy regałów są przeszkoleni i certyfikowani jako "osoby kompetentne" w rozumieniu normy DIN EN 15635. W związku z tym są oni przeszkoleni do przeprowadzania corocznej kontroli półek ("kontrola specjalistyczna"). Podczas tej kontroli regały są sprawdzane na miejscu i sporządzany jest raport z kontroli. Następnie nasz specjalista ds. kontroli półek odpowiednio zaznacza półki za pomocą naklejki kontrolnej. Oprócz własnych produktów nasz zespół posiada również kwalifikacje do kontroli regałów, których nie zakupili Państwo w firmie TOPREGAL GmbH. Poniższe, dodatkowe rodzaje półek mogą być również kontrolowane przez naszych inspektorów:

Identyfikator inspekcyjny do umieszczenia po inspekcji półki
Naklejka kontrolna do mocowania po kontroli półki

Kontrola półek Państwa regałów - Kontrola specjalistyczna zgodnie z normą DIN EN 15635

Oferujemy Państwu pełną realizację inspekcji regałów w zakresie Regały ciężkie łącznie z oznakowaniem za pomocą etykiet kontrolnych i szczegółowej dokumentacji. Przeprowadzane są testy w celu określenia, czy regał jest w różnym stopniu dotknięty. Niebezpieczne uszkodzenia wymagają jak najszybszego podjęcia działań, natomiast poważne uszkodzenia wymagają natychmiastowego działania. Może to również doprowadzić do zablokowania systemu regałowego. Nasi inspektorzy regałów zawsze mają przy sobie materiały, dzięki czemu najczęstsze regulacje mogą być przeprowadzane bezpośrednio na miejscu, a tym samym w jak najmniejszym stopniu wpływać na procesy biznesowe. W trakcie kontroli regałów zostanie przygotowana szczegółowa dokumentacja, jak również raport końcowy zawierający katalog działań, który zostanie udostępniony do Państwa dokumentacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu umówienia się na inspekcję regałów, prosimy o kontakt! Proszę podać nam liczbę i specyfikację poszczególnych regałów, a my z przyjemnością obliczymy dla Państwa indywidualną cenę za kontrolę. W razie potrzeby możemy również zaoferować obliczenia statyczne dla istniejących regałów.

Przykładowy raport z testu strona 1 Raport z badania kontroli regałów zgodnie z DIN EN 15635: Część 1
Przykładowy raport z testu strona 2 Raport z badania kontroli regałów zgodnie z DIN EN 15635: Część 2